Powiększyliśmy zakres oferowanych usług w zakresie czyszczenia wszelkich powierzchni o nową technologię (oprócz stosowanych już metod: mechanicznej i chemicznej): czyszczenie suchym lodem.

Metoda ta polega na natrysku strumienia kryształków CO2 (dwutlenku węgla w stanie stałym) przyspieszonego do prędkości naddźwiękowej (300m/sek) na powierzchnię poddawaną czyszczeniu.

Usuwanie zanieczyszczeń w tej technologii łączy zalety piaskowania, mycia karcherem lub agresywną chemią a jednocześnie zupełnie jest pozbawione wad tych tradycyjnych technologii - nie generuje nowych problemów takich jak zalanie otoczenia, piasek/kurz do sprzątnięcia czy palne i szkodliwe dla środowiska, grożące pożarem lub zatruciem ludzi rozpuszczalniki do dezaktywacji. 

Wyższość technologii suchego lodu nad typowymi metodami czyszczenia mechanicznego lub mycia zanieczyszczeń polega na:

1. w przeciwieństwie do piaskowania/mycia, czyszczenie suchym lodem nie zagraża dodatkowym ryzykiem uszkodzenia powierzchni i zanieczyszczeniem rejonu wykonywanych prac: kryształki suchego lodu natychmiast sublimują pozostawiając jedynie czystą i suchą powierzchnię.

2. czyszczenie odbywa się całkowicie bez udziału wody lub innych rozpuszczalników dzięki czemu nie istnieje ryzyko zalania lub zanieczyszczenia otoczenia;

3. czyszczeniu suchym lodem mogą być poddawane pracujące maszyny i urządzenia "pod napięciem" bez ryzyka wystąpienia porażenia prądem elektrycznym;

4. czyszczenie suchym lodem jest znacznie bardziej wydajne, dokładne i szybsze niż inne metody ponieważ oprócz siły tarcia czynnika czyszczącego wykorzystuje również zjawisko polegające na tym, iż pod wpływem niskiej temperatury strumienia kryształków CO2 (-79'C) zanieczyszczenia (np. rdza, nagar, smary, ropopochodne, powłoki starych farb i lakierów, zanieczyszczenia kauczukopodobnymi lub silikonami) stają się kruche i łamliwe a poddane dodatkowo energii tarcia uderzających pod wysokim ciśnieniem kryształków, łuszczą się i odpadają płatami. Efekt ten jest dodatkowo wzmocniony gwałtowną sublimacją kryształków CO2 (w jej trakcie cząsteczki stałego CO2 przechodzą gwałtownie w stan gazowy zwiększając swoją objętość 500 razy co powoduje "rozsadzanie" mikroeksplozjami powłoki zanieczyszczeń nie uszkadzając jednocześnie powierzchni czyszczonej).

5. niska temperatura suchego ludu (-79) pozostawia po sobie całkowicie wyjałowioną powierzchnię pod względem mikrobiologicznym;

Czyszczenie suchym lodem jest metodą, która nie ściera, nie pozostawia na powierzchniach śladu w przeciwieństwie do np. piaskowania, nie zagraża pożarem ani porażeniem prądem, nie generuje wtórnych zanieczyszczeń.

Czyszczenie suchym lodem jest czystą metodą, zaaprobowaną do stosowania  we wszystkich dziedzinach przemysłu, pozwala czyścić większość urządzeń na miejscu, bez demontażu, w trakcie ich normalnej pracy. Może być stosowane do usuwania wszelkich rodzajów zanieczyszczeń z powierzchni i wnętrza silników, przekładni, pasów transmisyjnych, łożysk, tablic rozdzielczych, urządzeń automatyki przemysłowej itp.

Administrator