zarządzanie ściekami na statkach

Serwis udrażniania okrętowej instalacji kanalizacyjnej (black water vacuum pipes)

Metoda Margo-Vent zapewnia serwis usuwania złogów tzw. kamienia moczowego z rur kanalizacyjnych (kanalizacja ciśnieniowa-vacuum) polegający na zastosowaniu łagodnego detergentu (środek dostępny jest jedynie z naszym serwisem), który rozpuszcza kamień moczowy. Ten produkt jest bezwonny, nietoksyczny, niepalny i niewybuchowy.

Nie podlega przepisom Konwencji ADR (Międzynarodowy Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych). Ponadto jest neutralny dla elementów instalacji ciśnieniowej: stalowej, aluminiowej, gumowej, EPDM, PP, PE i PU. Nasz produkt jest całkowicie biodegradowalny, nie niszczy złoża biologicznego w okrętowej oczyszczalni ścieków ( jest doskonałą pożywką dla mikroorganizmów w złożach biologicznych).

Efektem końcowym usługi są idealnie czyste rury kanalizacyjne, w 100% wolne od sedymentacji oraz całkowicie rozpuszczone osady w zbiornikach ścieków. Ten efekt jest gwarantowany.